Halden kommune undervisning og oppvekst

Lenker til våre FEIDE-applikasjoner:

Haldenskole mail.

Her kan du sjekke din Haldenskole.no inboks. Du kan se, skrive og motta epost her.

Fronter

Fronter gir deg verktøy for ditt personlige læringsmiljø (PLE). Her kan brukere arbeide, administrere og lagre alle filene og kontaktene sine, så vel som all innkommende informasjon.

NRK skole

NRK Skole er et digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep.

Creaza

Creaza er et læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved bruk av tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig kontekst.

Foodle

Foodle er et webbasert verktøy for innsamling og oppsummering av informasjon fra en gruppe brukere. Typiske brukseksempler er avstemming for å finne beste tidspunkt for et felles møte, gjennomføre påmeldinger til et arrangement, foreta enkle spørreundersøkelser, og så videre.

Cyberbook

CyberBook AS er et norsk forlag som utvikler og distribuerer nettbaserte læremidler. CyberBook tilbyr nettbaserte læremidler i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og grunnleggende dataferdigheter.

Fravær

Hypernet fravær er portalen hvor lærere og elever kan holde oversikt over fravær, karakterer og anmerkninger.

Skoleadministrasjon

Hypernet skoleadministrasjon er programmet hvor skolens administrasjon legger årsplaner, timeplaner, prøveadministrasjon osv.

Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Lokus

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere.

M+

M+ er en webbasert app for å skreddersy spill, oppgaver, aktiviteter og konkretiseringsmateriell i matematikk. Alt skrives så ut på papir.

Mattemestern

MatteMestern.no er en online studie- og leksehjelp i matematikk utviklet av det Danske selskapet EduLab. En rekke dyktige undervisere, fagfolk og programmerere har siden 2006 arbeidet med å utvikle et elektronisk basert supplement til den daglige skoleundervisningen i matematikk.

Moava

Ressurser og webbasert programvare for skoler og barnehager.

NDLA

Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig.

PAS/PGS

Prøveadministrasjonssystemet (PAS) er et innregistreringssystem for eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskolen og videregående opplæring. For å kunne logge deg på PAS, må du ha fått tildelt en brukerrolle.

Skolementor

Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse.