Halden kommune undervisning og oppvekst

Lenker til våre FEIDE-applikasjoner:

Haldenskole mail.

Her kan du sjekke din Haldenskole.no innboks i Office365. Du kan se, skrive og motta epost her.

Itslearning

itslearning er en læringplattform laget for lærerne, elever og foreldre. Vi tilrettelegger for uendelige muligheter for å lage engasjerende undervisning både i klasserommet og på nett.

Kikora

Matematikklæring, med rask tilbakemelding og rapporter til lærer.

Fagbokforlagets eportal

Innloggingsportal for Fagbokforlagets digitale produkter, som for eksempel Kartleggeren, Unik, Min vei, d-bøker, lærerressurser og gratisressurser for elevene.

Gyldendal

Digitale produkter for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Brettboka

BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Skoler kan enkelt kjøpe inn og dele ut bøker til skoleklasser eller enkeltelever via aktiveringskoder.

IMAL lesing

Programmet er basert på en pedagogisk metode. Programmet genererer lese- og skriveoppgaver på hjernens premisser, slik at læringseffekten øker.

Min stemme

Min stemme er et nettsted om demokrati og deltakelse for barnehagebarn og skoleelever, utviklet ved Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Ordnett

Ordnett.no er en online språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til digitale ordbøker fra datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen.

Skolekassa

Skolekassa.no er en elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for elever med kort botid i Norge, og elever med norsk som et andrespråk. Skolekassa er tilpasset barn og unge med ulik alder, bakgrunn, språk og erfaring. Skolekassa samler ressurser fra læremiddelutviklere, forlag, nasjonale sentre og andre.

Smartskole

Smartskole.no er en delingsportal for undervisningsopplegg laget av lærere for bruk på interaktive skjermer og tavler fra SMART Tech. Portalen har over 2700 forskjellige undervisningsopplegg kategorisert etter fag og emne i fagplanen. Smartskole.no er også en opplæringportal for bruk av programvaren Notebook med en rekke undervisningtips og informasjonvideoer.

TV2 skole - Elevkanalen

Nyheter og fag for grunnskole, videregående skole, voksenopplæringen, høgskoler og universitet. Gir også tilgang til Elevforlaget, et verktøy som lar elever lage og gi ut sin egen bok.

Unibok

To av Norges største læremiddelforlag, Aschehoug og Cappelen Damm, har gått sammen om å tilby digitale lærebøker i et format som er beregnet for lesing på skjerm. Vi baserer oss på EPUB 3-standarden, som er et e-bokformat tilpasset multimedialt innhold. Det betyr at du som lærer eller elev kan lese våre digitale bøker uavhengig av hvilken enhet du bruker.

Viten.no

viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag - de fleste for ungdomstrinn og videregående skole

NRK skole

NRK Skole er et digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep.

Creaza

Creaza er et læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved bruk av tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig kontekst.

Cyberbook

CyberBook AS er et norsk forlag som utvikler og distribuerer nettbaserte læremidler. CyberBook tilbyr nettbaserte læremidler i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og grunnleggende dataferdigheter.

Fravær

Hypernet fravær er portalen hvor lærere og elever kan holde oversikt over fravær, karakterer og anmerkninger.

Skoleadministrasjon

Hypernet skoleadministrasjon er programmet hvor skolens administrasjon legger årsplaner, timeplaner, prøveadministrasjon osv.

Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Aschehoug Univers (tidl. Lokus)

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere.

M+

M+ er en webbasert app for å skreddersy spill, oppgaver, aktiviteter og konkretiseringsmateriell i matematikk. Alt skrives så ut på papir.

Cappelen Damm Undervisning

Cappelen Damm Undervisning er en portal som gir tilgang til ulike læringsressurser beregnet for norsk skole fra 1. trinn til og med videregående opplæring. Brukere fra målgruppene over kan fritt benytte seg av åpne ressurser eller kjøpe lisens til de ressursene som krever det.

Moava

Ressurser og webbasert programvare for skoler og barnehager.

NDLA

Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig.

PAS/PGS

Prøveadministrasjonssystemet (PAS) er et innregistreringssystem for eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskolen og videregående opplæring. For å kunne logge deg på PAS, må du ha fått tildelt en brukerrolle.

Conexus (tidl. Skolementor)

Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse.