Halden kommune undervisning og oppvekst

Lenker til våre FEIDE-applikasjoner:

Haldenskole mail.

Her kan du sjekke din Haldenskole.no inboks. Du kan se, skrive og motta epost her.

Itslearning

itslearning er en læringplattform laget for lærerne, elever og foreldre. Vi tilrettelegger for uendelige muligheter for å lage engasjerende undervisning både i klasserommet og på nett.

Kikora

Matematikklæring, med rask tilbakemelding og rapporter til lærer.

Den virtuelle matematikkskolen

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er en nettportal som leverer undervisningstjenester i matematikk. Digitale ressurser er presentert på en samlet måte for å gi bedre læringsutbytte for elevene. Lærere kan skreddersy undervisningsopplegg fra tilgjengelige ressurser og tjenester. DVM er en supplement i undervisningen og retter seg både mot sterk- og svakpresterende elever.

Fagbokforlagets eportal

Innloggingsportal for Fagbokforlagets digitale produkter, som for eksempel Kartleggeren, Unik, Min vei, d-bøker, lærerressurser og gratisressurser for elevene.

Gyldendal

Digitale produkter for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Brettboka

BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Skoler kan enkelt kjøpe inn og dele ut bøker til skoleklasser eller enkeltelever via aktiveringskoder.

IKT i praksis

Iktipraksis.no er et nettsted med hovedsaklig brukerdelt innhold som skal gi grunnskolelærere og barnehagelærere tips til ikt-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT.

IMAL lesing

Programmet er basert på en pedagogisk metode. Programmet genererer lese- og skriveoppgaver på hjernens premisser, slik at læringseffekten øker.

Min stemme

Min stemme er et nettsted om demokrati og deltakelse for barnehagebarn og skoleelever, utviklet ved Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Music Delta

Music Delta er et komplett, nettbasert system for musikkundervisning i Grunnskolen og inneholder artikler, musikk og applikasjoner innen alle genre. Les om instrumenter, stilarter, artister og komponister. Remiks og komponer. Lær noter. Syng med. Arbeide interaktivt med spillende noter samt artister og orkestre på scener i alle genre. For barneskolen følger en egen virtuell, tegnet verden hvor man utforsker og oppdager musikk. Begge versjoner følger med til alle. Music Delta krever ingen installasjon, da den er 100% nettbasert. Du kan bruke hele Music Delta fritt i 30 dager, med mulighet til å kjøpe tilgang pr skole/kommune deretter. Med Music Delta følger personlige rapporter og deling av produksjoner, som håndteres inne i tjenesten.

Ordnett

Ordnett.no er en online språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til digitale ordbøker fra datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen.

Skolekassa

Skolekassa.no er en elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for elever med kort botid i Norge, og elever med norsk som et andrespråk. Skolekassa er tilpasset barn og unge med ulik alder, bakgrunn, språk og erfaring. Skolekassa samler ressurser fra læremiddelutviklere, forlag, nasjonale sentre og andre.

Smartskole

Smartskole.no er en delingsportal for undervisningsopplegg laget av lærere for bruk på interaktive skjermer og tavler fra SMART Tech. Portalen har over 2700 forskjellige undervisningsopplegg kategorisert etter fag og emne i fagplanen. Smartskole.no er også en opplæringportal for bruk av programvaren Notebook med en rekke undervisningtips og informasjonvideoer.

TV2 skole

Nyheter og fag for grunnskole, videregående skole, voksenopplæringen, høgskoler og universitet. Gir også tilgang til Elevforlaget, et verktøy som lar elever lage og gi ut sin egen bok.

Unibok

To av Norges største læremiddelforlag, Aschehoug og Cappelen Damm, har gått sammen om å tilby digitale lærebøker i et format som er beregnet for lesing på skjerm. Vi baserer oss på EPUB 3-standarden, som er et e-bokformat tilpasset multimedialt innhold. Det betyr at du som lærer eller elev kan lese våre digitale bøker uavhengig av hvilken enhet du bruker.

Viten.no

viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag - de fleste for ungdomstrinn og videregående skole

NRK skole

NRK Skole er et digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep.

Creaza

Creaza er et læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved bruk av tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig kontekst.

Foodle

Foodle er et webbasert verktøy for innsamling og oppsummering av informasjon fra en gruppe brukere. Typiske brukseksempler er avstemming for å finne beste tidspunkt for et felles møte, gjennomføre påmeldinger til et arrangement, foreta enkle spørreundersøkelser, og så videre.

Cyberbook

CyberBook AS er et norsk forlag som utvikler og distribuerer nettbaserte læremidler. CyberBook tilbyr nettbaserte læremidler i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og grunnleggende dataferdigheter.

Fravær

Hypernet fravær er portalen hvor lærere og elever kan holde oversikt over fravær, karakterer og anmerkninger.

Skoleadministrasjon

Hypernet skoleadministrasjon er programmet hvor skolens administrasjon legger årsplaner, timeplaner, prøveadministrasjon osv.

Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Lokus

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere.

M+

M+ er en webbasert app for å skreddersy spill, oppgaver, aktiviteter og konkretiseringsmateriell i matematikk. Alt skrives så ut på papir.

Cappelen Damm Undervisning

Cappelen Damm Undervisning er en portal som gir tilgang til ulike læringsressurser beregnet for norsk skole fra 1. trinn til og med videregående opplæring. Brukere fra målgruppene over kan fritt benytte seg av åpne ressurser eller kjøpe lisens til de ressursene som krever det.

Moava

Ressurser og webbasert programvare for skoler og barnehager.

NDLA

Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig.

PAS/PGS

Prøveadministrasjonssystemet (PAS) er et innregistreringssystem for eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskolen og videregående opplæring. For å kunne logge deg på PAS, må du ha fått tildelt en brukerrolle.

Skolementor

Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse.